65,000 تومان
سفارش تلفنی
70,000 تومان
سفارش تلفنی
75,000 تومان
سفارش تلفنی
70,000 تومان
سفارش تلفنی
70,000 تومان
سفارش تلفنی
80,000 تومان
سفارش تلفنی
105,000 تومان
130,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.

صبحانه

چای ماسالا

40,000 تومان
فقط در سالن سرو می شود.
40,000 تومان
سفارش تلفنی
صفحه نخست
حساب کاربری
0
سبدخرید