تمام غذاهایی که در این دسته قرار دارند فقط به صورت بیرون بر و برای مهمانی های بیش از 10 عدد تهیه و ارایه می شوند.
برای سفارش این غذاها باید به صورت تلفنی و حداقل از یک روز قبل تماس بگیرید.

65,000 تومان
سفارش تلفنی
70,000 تومان
سفارش تلفنی
75,000 تومان
سفارش تلفنی
70,000 تومان
سفارش تلفنی
70,000 تومان
سفارش تلفنی
80,000 تومان
سفارش تلفنی
سفارش تلفنی
صفحه نخست
حساب کاربری
0
سبدخرید